The Central Baltic Programme 2014-2020 finances result orientated cross-border cooperation projects in Estonia, Finland (incl Åland), Latvia and Sweden

Workshop 2 – Cirkulär ekonomi

Time: 1 December, 2021, 10:00 to 11:30
Place: 3 Norra Esplanadgatan, Mariehamn 22100, Åland
Workshopar om Central Baltics nya programperiod

Är du intresserad av att ha ett projekt inom Central Baltic? Letar du efter en projektpartner? Central Baltic och nätverket bärkraft.ax ordnar workshops för att få ut mest nytta av Central Baltics nya programperiod. Vi ordnar fem workshops, inom olika teman, där du får information om programmet, ansökningsprocessen och samtidigt får diskutera projektidéer med likasinnade!

Alla workshops hålls vid Park Alandia Hotell, konferensrum 2

Workshop 2 – Cirkulär ekonomi
Central Baltics programmål 3
Datum: 1.12 kl 10.00-11.30

Workshop 3 – Förbättrade kustmiljöer och minskat CO2 utsläpp
Central Baltics programmål 4 & 5
Datum: 2.12 kl 10.00-11.30

Workshop 4 – Bättre möjligheter till sysselsättning på arbetsmarknaden
Central Baltics programmål 6
Datum: 10.12 kl 10.00-11.30

Workshop 5 – Lösningar för allmänheten och medborgarna
Central Baltics programmål 7
Datum: 14.12 kl 10.00-11.30

Du är varmt välkommen att delta på flera workshops!

ANMÄL DIG HÄR

Har du frågor? Kontakta Dan Sundqvist, informatör för Central Baltic, 018 25 107 eller dan.sundqvist@regeringen.ax